Działająca od maja 2015 roku Gminna Rada Seniorów w Barcinie zdążyła zorganizować wiele interesujących przedsięwzięć na rzecz aktywizacji i integracji osób starszych.

W okresie swojego funkcjonowania:

  • Zainicjowała utworzenie filii Barcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piechcinie.
  • Przyczyniła się do wdrożenia na terenie gminy Akcji Społecznej „Koperta Życia”, której celem jest uświadomienie mieszkańcom gminy Barcin znaczenia posiadania dokładnych informacji nt. swojego stanu zdrowia w przypadku jego zagrożenia i ułatwienia akcji ratowniczej służbom medycznym poprzez szybki i łatwy dostęp do informacji o stanie zdrowia pacjenta. Na terenie gminy Barcin „Koperta Życia” funkcjonuje od 30 marca 2016 r. Początkowo oferta była skierowana do osób powyżej 80 roku. Natomiast od 25 listopada 2016 r. „Koperta Życia” wydawana jest mieszkańcom gminy Barcin bez ograniczenia wieku.
  • Rozpropagowała coroczne obchody Gminnego Dnia Seniora podczas Dni Barcina.
  • Wspólnie z Miejskim Domem Kultury w Barcinie zorganizowała spotkanie z najstarszymi mieszkańcami gminy Barcin, tj. osobami w wieku powyżej 90 roku życia wraz z opiekunami. Podczas spotkania odbyły się m.in. występy młodzieży oraz zespołów gminnych oraz rozmowy pokoleniowe. W listopadzie bieżącego roku oraz w latach kolejnych planuje się zorganizowanie spotkań dla seniorów w wieku 88 lat i powyżej.
  • W 2017 roku złożyła projekt do Budżetu Obywatelskiego gminy Barcin na 2018 rok pn. „Piosenka łączy Pokolenia”. W związku z tym, że projekt otrzymał najwięcej głosów mieszkańców, w ramach jego realizacji w maju i czerwcu 2018 roku odbędą się trzy imprezy skierowane dla osób starszych.
  • Gminna Rada Seniorów w Barcinie w bieżącym roku za pośrednictwem LGD Pałuki – Wspólna Sprawa w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” złożyła wniosek o pozyskanie dofinansowania na projekt pn. „Łączymy pokolenia. Edukacja ku przyszłości w szkole i po szkole”, który ma na celu poszerzenie wiedzy mieszkańców gminy Barcin i przedstawicieli pozostałych gmin z terenu działania „LGD – Wspólna Sprawa” dotyczącej cyfryzacji, ochrony środowiska i metod edukacyjnych poprzez zorganizowanie konferencji edukacyjnej i koncertu integracyjno-międzypokoleniowego.

Wszystkie działania podejmowane przez Gminną Radę Seniorów w Barcinie są odpowiedzią na szczególne potrzeby i oczekiwania osób starszych. Przyczyniają się również do rozwoju aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społeczności lokalnych oraz do kreowania i umacniania społeczeństwa obywatelskiego*.

 

*Informacje przekazane przez Pana Andrzeja Szczepańskiego – Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Barcinie