„Bory Tucholskie dla Seniora” to inicjatywa Lokalnej Grupy Działania Bory Tucholskie we współpracy z Powiatem Tucholskim, mająca na celu przygotowanie dwudziestu osób dysponujących dużym doświadczeniem życiowym do pełnienia roli profesjonalnych przewodników terenowych, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności potrzebne do pomagania innym w poznawaniu uroków tej wspaniałej okolicy.

Projekt sfinansowany został ze środków programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS) Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu zrealizowano 140 godzin bezpłatnego, profesjonalnego kursu przewodnickiego dla 20 osób w wieku 60+. Certyfikat, którym zakończony był kurs, jest gwarancją profesjonalnego poziomu otrzymanego wykształcenia.  W drugiej części projektu uczestnicy mieli okazję wytyczyć i sprawdzić kilka najciekawszych i najprzystępniejszych dla seniorów tras, jak również oprowadzić trzy grupy senioralne.

 

Projekt łączy aktywizację osób starszych (w wieku 60+) z rozwojem turystyki na terenie borów Tucholskich i tworzeniem oferty aktywnego wypoczynku dla grup z różnymi ograniczeniami zdrowotnymi. Wpisuje się w założenia Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych (z którego był współfinansowany), jak też w założenia międzynarodowej sieci EDEN (European Destinations of Excellence), której Bory Tucholskie są członkiem oraz w międzynarodowe trendy zrównoważonej turystyki uwzględniającej potrzeby różnych grup odbiorców i zakładające poszanowanie i ochronę lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych. Projekt rozszerza sprawdzoną koncepcję Uniwersytetów III Wieku o komponent dzielenia sie pozyskaną wiedzą.

 

Po projekcie „Bory Tucholskie dla Seniora” pozostaną trasy wycieczkowe przystosowane dla osób starszych, pozostanie grupa wyszkolonych przewodników, z których usług będzie można skorzystać w przyszłości, a przede wszystkim pozostanie przekonanie, iż praca na rzecz osób starszych nie musi być tylko formą pomocy tej grupie wiekowej, ale może być inwestycją w gospodarkę Borów Tucholskich oraz każdego innego regionu.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie projektu www.borydlaseniora.tuchola.pl oraz w mediach społecznościowych na stronie www.facebook.com/borydlaseniora.