W dniach 28 i 29 listopada 2017 r. odbyły się dwa spotkania pn. „Problematyka chorób otępiennych wyzwaniem dla lokalnej społeczności” w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach”.

Na spotkaniach tych poruszane były tematy dot. m.in. rodzajów chorób otępiennych, badań prowadzonych w tym obszarze, diagnostyki, czy też sytuacji i problemów opiekunów nieformalnych osób chorych. Uczestnikami spotkań byli pracownicy instytucji pracujących z osobami chorymi otępiennie, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, czy też sami seniorzy.

Pierwsze ze spotkań odbyło się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku i prowadzone było przez Panią Karolinę Kramkowską, natomiast drugie w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, gdzie w tematykę chorób otępiennych wprowadziła uczestników Pani dr Ludmiła Zając-Lamparska.

Spotkania zostały zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach” (ŚCOPO) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

 

 

Spotkanie w Więcborku, 28.11.2017 r.

 

 

Spotkanie w Bydgoszczy, 29.11.2017 r.