Dnia 5 grudnia 2017 r. w Bydgoszczy odbyła się konferencja pn. „Rola i znaczenie nowych rozwiązań na rzecz chorych otępiennie oraz ich opiekunów”.

Uczestników konferencji powitał Pan Adam Szponka - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, który wygłosił również wykład wprowadzający o polityce senioralnej w Województwie Kujawsko-Pomorskim. W dalszej części Pani Karolina Kramkowska przedstawiła problematykę chorób otępiennych, jako wiodący problem medyczno-społeczny w Polsce i na świecie. Pan prof. dr hab. Roman Ossowski zaprezentował zebranym sposoby rehabilitacji osób z chorobą Alzheimera, jako wyzwania dla opiekunów, natomiast Pani dr Ludmiła Zając-Lamparska opowiedziała o wspieraniu funkcji poznawczych w okresie starości i profilaktyce i rehabilitacji poznawczej u osób z zaburzeniami otępiennymi. Ostatnie wystąpienie – Pani dr Aleksandry Pauszek i Pani Doroty Skierowskiej poświęcone było opiekunom osób chorych, ich sytuacji i problemom, a także procesowi adaptacji do choroby i znaczeniu rodziny w sytuacji choroby. Na zakończenie odbyła się krótka dyskusja uczestników konferencji z prelegentami. Konferencję moderował Pan Julian Waszak.Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem – wzięło w niej udział ponad 120 osób. Wśród uczestników znaleźni się m.in. pracownicy oddziałów geriatrycznych w szpitalach, kliniki psychiatrii, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, przedstawiciele rad seniorów. 

 

Do pobrania:        

 

 Fotorelacja:

 

 

Konferencja była organizowana w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach” (ŚCOPO) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 4.1 Innowacje społeczne.