Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu celem dokonania oceny zróżnicowania w zakresie zapotrzebowania na rozwój usług opiekuńczych opracował „Indeks obciążenia zjawiskiem starzenia się ludności w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu celem dokonania oceny zróżnicowania w zakresie zapotrzebowania na rozwój usług opiekuńczych opracował „Indeks obciążenia zjawiskiem starzenia się ludności w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego”. Indeks ten za pomocą zestawu wskaźników pozwala przyjrzeć się sytuacji w poszczególnych powiatach naszego województwa pod kątem skali problemu starzenia się ludności.

 

Do pobrania: