W dniach 11 i 12 grudnia 2017 r. odbyło się III Kujawsko-Pomorskie Forum Pomocy Społecznej, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z Konwentem Ośrodków Pomocy Społecznej województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Patronat nad III Kujawsko-Pomorskim Forum Pomocy Społecznej objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki.

Uczestnicy Forum, w gronie ekspertów, dyskutowali nt. sytuacji w pomocy społecznej oraz możliwości stosowania różnych instrumentów i narzędzi pozwalających tę  pomoc doskonalić.

Integralną częścią Forum było seminarium dotyczące skutecznego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na przykładzie realizowanego projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum”.


Integralną częścią Forum było seminarium dotyczące skutecznego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na przykładzie realizowanego projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum”.

Seminarium dotyczące skutecznego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na przykładzie realizowanego projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum” było okazją do podsumowania  rocznego okresu funkcjonowania Centrów Wspierania Rodzin, które powstały w ramach projektu. Zaprezentowano działania wspierające i prewencyjne, kierowane do rodzin zastępczych, rodzin naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w postaci różnorodnych usług  np. mających wpływ na wzrost kompetencji rodzicielskich, wychowawczych  i partnerskich rodziców i opiekunów oraz wspierających rozwój dzieci i młodzieży z rodzin naturalnych i przebywających w pieczy zastępczej. Spotkanie rozpoczął doc. dr hab. Tomasz Biernat, profesor WSB w Gdańsku, pięknym wykładem na temat uwarunkowań, mających wpływ na dobre rodzicielstwo.

Jak zawsze dużym zainteresowaniem uczestników cieszył się blok poświęcony dobrym praktykom.  W bloku  zaprezentowano efekty współpracy  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Wspierania Rodzin z ośrodkami pomocy społecznej w celu  wzmocnienia funkcji rodziny.  Jak na Forum przystało organizatorzy zaplanowali też panel dyskusyjny, podczas którego zaproszeni paneliści, reprezentujący instytucje systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz rodziny zastępcze, dyskutowali o tym jak efektywnie organizować działania wspierające siły rodziny.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej oraz grono rodziców zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, którzy przybyli  wraz z dziećmi. Udział rodziców zastępczych był niezwykle cenny ze względu na możliwość podzielenia się z uczestnikami seminarium swoimi doświadczeniami związanymi z przyjęciem i wychowaniem dzieci. Jest to ważny głos pokazujący codzienność i niezwykłość tej pracy oraz nieocenioną wartość włożoną w wychowanie dzieci, które przynajmniej na jakiś czas muszą przebywać poza rodziną naturalną. 

W czasie kiedy rodzice uczestniczyli w spotkaniu dzieci miały zapewnioną profesjonalną opiekę pod okiem animatorów. Czas upłynął dzieciom na wykonaniu ozdób świątecznych oraz strojeniu  choinki, która wraz z życzeniami świątecznymi uświetniła zakończenie uroczystości.

Seminarium było okazją do podsumowania rezultatów dotychczasowych działań realizowanych w ramach programu oraz do podziękowań za owocną i efektywną współpracę.

 

Fotogaleria:

 

 

 

Seminarium współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych