11 grudnia br. w Hotelu Filmar w Toruniu w ramach III Kujawsko-Pomorskiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej miała miejsce Konferencja dot. stosowania klauzul społecznych.

11 grudnia br. w Hotelu Filmar w Toruniu w ramach III Kujawsko-Pomorskiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej miała miejsce Konferencja „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych”. Frekwencja dopisała, sala była wypełniona po brzegi.

Konferencję otworzyli dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Pan Adam Szponka oraz przewodnicząca Konwentu Ośrodków Pomocy Społecznej Pani Ewa Tadrowska, którzy przywitali przybyłych gości i wprowadzili w temat klauzul społecznych.

Konferencja była poświęcona problematyce zamówień społecznie odpowiedzialnych i klauzul społecznych w prawie zamówień publicznych, a także zlecaniu zadań podmiotom ekonomii społecznej. Swoje wystąpienia wygłosili przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych, ekspert z dziedziny stosowania klauzul społecznych oraz radca prawny. W ramach bloku prawnego przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego mogli uzyskać informacje dotyczące aspektów prawnych w obszarze działań JST dotyczących spraw społecznych.

Konferencja zorganizowana została przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”.

 

Do pobrania:

 

 

Fotogaleria: