Regionalny ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przeprowadził badanie pn. Uwarunkowania rozwoju usług opiekuńczych i alternatywnych form pomocy środowiskowej dla osób starszych w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. Na tej podstawie sporządzono raport z badania pn. Pomoc środowiskowa dla osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przeprowadził badanie pn. Uwarunkowania rozwoju usług opiekuńczych i alternatywnych form pomocy środowiskowej dla osób starszych w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. Jego celem było uzyskanie kompleksowych informacji na temat zakresu realizacji niespecjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczonych w gminach naszego regionu. Uzyskane w ten sposób informacje posłużą diagnozie stanu realizacji oraz standardu świadczenia tej formy wsparcia. Na podstawie badania powstał raport pn. Pomoc środowiskowa dla osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim. Mamy nadzieję, że dane zaprezentowane w niniejszym raporcie przysłużą się do projektowania jeszcze bardziej skutecznych i efektywnych form środowiskowego wsparcia dla kujawsko-pomorskich seniorów.

Do pobrania: