Zakończył się cykl szkoleń dla kadry instytucji pomocy społecznej organizowany przez ROPS w Toruniu w ramach doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego. Szkolenia były kierowane do kadr: domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy społecznej.

Zakończył się cykl szkoleń dla kadry instytucji pomocy społecznej organizowany przez ROPS w Toruniu w ramach doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego. 

Celem szkoleń było wyposażenie kadry instytucji pomocy społecznej w odpowiednią wiedzę i narzędzia oraz nabycie umiejętności ich stosowania w praktyce zawodowej.

Przekrój tematyki szkoleń dotyczył szerokiego zakresu zagadnień od sposobów dobrej komunikacji z mieszkańcem domu pomocy społecznej, ograniczanie agresji i autoagresji wśród mieszkańców, aż do seksualności wśród niepełnosprawnych mieszkańców dps. Nie zabrakło również szkoleń wzmacniających kompetencje pracowników, obejmujących m.in. problematykę stresu i wypalenia zawodowego. Szkolenia te nie tylko poszerzały świadomość o stresie i wypaleniu zawodowym, ale przede wszystkim zapoznały uczestników z technikami ich neutralizacji.

Od 6 listopada do 18 grudnia 2017r. zostało przeprowadzonych 12 szkoleń warsztatowych w których wzięło udział ok. 190 osób, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Szkolenia organizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach wojewódzkiego programu doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko - pomorskiego PROFESJA  finansowanego  ze środków Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.