W dniach 13-14 marca 2017 roku odbyła się XXIV edycja Forum Gospodarczego Welconomy Forum in Torun. Motywem przewodnim tegorocznego Forum był temat: "Unia Europejska – co dalej?".

Forum Gospodarcze - Welconomy Forum to jedna z największych imprez ekonomiczno-gospodarczych w Polsce. W tym roku pierwszego dnia obrad dominowała gospodarka, drugiego – tematyka społeczna. W forum brali udział politycy, członkowie rządu, samorządowcy, naukowcy i biznesmeni oraz przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej. Wśród firm uczestniczących w wydarzeniu były m.in. Jeronimo Martins Polska, Budimex S.A., Kapsch Telematic Services sp. z o.o., City Service Polska Sp. z o.o., Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

W ramach Forum, w dniu 14 marca 2017 roku w Hotelu Copernicus w Toruniu odbył się panel pn. „Jak przyciągnąć dwa światy?” Korzyści z partnerstwa w obszarze biznesu i ekonomii społecznej. Organizatorem panelu był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

W panelu udział wzięli:

  • Marta Olszewska Dyrektor Biura Izby Przemysłowo – Handlowej w Toruniu
  • Przemysław Oczyp Dyrektor Zarządzający w Firmie Go Responsible z Warszawy
  • Wacław Szramowski Prezes Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa”, Prezes Fundacji "Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych" w Łasinie
  • Panel moderowała dr Marta Karwacka – ekspert w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i współpracy międzysektorowej, ekspert Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wykładowca Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie i WSB w Toruniu, ekspert ds. CSR rekomendowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, konsultant GoodBrand/ Better

Główne wnioski płynące z dyskusji podczas panelu „Jak przyciągnąć dwa światy?” Korzyści z partnerstwa w obszarze biznesu i ekonomii społecznej o możliwościach i szansach rozwoju współpracy międzysektorowej w naszym regionie na linii biznes/samorząd – podmioty ekonomii społecznej:

  • Każdy z sektorów ma inne zasoby, potencjał i możliwości, ale działając razem mamy szanse na osiągnięcie czegoś więcej;
  • Firmy kierują się analizą korzyści i ekonomicznym rachunkiem, jednakże coraz częściej dostrzegają potrzebę biznesowej współpracy z podmiotami ekonomii społecznej;
  • Podmioty ekonomii społecznej widzą potrzebę i możliwości bycia równorzędnym partnerem w interesach dla biznesu, nie tylko organizacjami proszącymi;
  • Płaszczyzną porozumienia warto uczynić wspólne wartości, potrzeby;
  • Wszystko zależy od nas samych wystarczy, że spotka się „ludzki biznesmen, ludzki urzędnik i ludzki przedstawiciel organizacji”.

Na pytanie Czy można i jak przyciągnąć dwa światy? pierwszym krokiem do odpowiedzi niech będzie realizacja tego panelu - aktywność uczestników i ich ogromne zaangażowanie we wspólnym między sektorowym podejmowaniu działań podczas panelu.