W najbliższy wtorek (25 kwietnia br.) w Zakładzie Aktywności Zawodowej we Włocławku, odbędzie się kolejne posiedzenie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej.

Komitet w swoich działaniach bierze udział w koordynacji rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, kreuje nowe rozwiązania w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, identyfikuje bariery w rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

W skład Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej wchodzą przedstawiciele administracji publicznej, środowiska ekonomii społecznej, nauki i biznesu.

Głównym punktem spotkania będą warsztaty dotyczące spójnej integracji regionalnej w obszarze ekonomii społecznej. Swoim zakresem tematycznym warsztaty obejmą zagadnienia związane ze stanem wdrażania polityki rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, najważniejsze sukcesy, a także największe wyzwania i cele zaplanowane do realizacji w obszarze ekonomii społecznej w regionie.

Wypracowane podczas warsztatu wnioski umożliwią efektywne zaplanowanie działań dla członków Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej i innych interesariuszy zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim.

Spotkanie jest jednym z elementów projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.