Dnia 16.01.2020r w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Projektu Partnerskiego „Kooperacja efektywna i skuteczna” odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. wdrażania modelu kooperacji. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele województw: zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Wiodącym tematem spotkania było wdrażanie modelu w procesie pilotażu oraz wątpliwości ujawniające się na tle spotkań z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej.

Podczas spotkania przedstawiono oczekiwania wobec gmin w zakresie tworzenia danych niezbędnych do utworzenia raportu pilotażowego oraz podkreślono rolę doradców we współpracy z instytucjami i pracownikami OPS. Poruszono także temat wątpliwości przedstawicieli gmin, co do przekazywania danych wrażliwych pomiędzy instytucjami oraz podjęto próbę wypracowania zakresu zagadnień do konsultacji prawych dotyczących przetwarzania danych osobowych. Spotkanie zakończyło się ustaleniami dotyczącymi tematyki warsztatów w gminach oraz omówieniem potrzeb w zakresie umieszczania danych na platformie projektowej.

  

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.