Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta i Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności realizują wspólnie projekt szkoleniowy “AKADEMIA STREETWORKINGU”.

W terminie 10-11 i 24-25 marca szkolenia będą realizowane w Bydgoszczy (szczegóły w zaproszeniu).

Program składa się z cyklu szkoleń w zakresie stosowania w pracy metody streetworkingu
i przeznaczony jest dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pracowników organizacji pozarządowych, zatrudnionych na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej koordynator, główny specjalista posiadający II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, którzy już prowadzą działania na rzecz osób bezdomnych lub chcą się specjalizować w obszarze streetworkingu z osobami bezdomnymi. W szkoleniu mogą także brać udział osoby, które w zakresie swoich obowiązków mają wskazaną pracę metodą streetworkingu, a jednocześnie nie są zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego i inne ww.

Do pobrania: