Prawidłowe przygotowanie się do lustracji przez spółdzielnie socjalne to główny temat spotkania Sieci Współpracy Spółdzielni Socjalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się w czwartek 28 lutego 2020 roku, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Przedstawiciele Sieci mieli możliwość zapoznania się z informacjami o trybie i zasadach postępowania lustracyjnego przez spółdzielnie oraz skorzystania z doradztwa w zakresie realizacji procesu lustracji w praktyce, protokołu lustracji i pisma polustracyjnego wraz z wnioskami.

Ponadto, w związku z naborem członków do II kadencji Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej (RKES), uczestnicy spotkania dokonali wyboru kandydata tej Sieci na członka RKES. Najwięcej głosów zdobyła Joanna Karwasz ze Spółdzielnia Socjalnej „Progres”.

Na zakończenie spotkania pracownicy Działu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu zaprezentowali przedstawicielom Sieci plany najbliższych działań w ramach koordynacji ekonomii społecznej w regionie.