W czwartek 28 lutego 2020 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu spotkali się przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych, które realizują bądź planują realizację usług społecznych dla osób niesamodzielnych i ich rodzin.

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania rozpoczęło nowy projekt, polegający na opracowaniu i przetestowaniu modeli przedsiębiorstw społecznych realizujących usługi społeczne dla osób niesamodzielnych (osób z niepełnosprawnościami, osób starszych) i ich rodzin.

Usługi społeczne to usługi realizowane w interesie ogólnym, umożliwiające mieszkańcom niezależne życie w swoim środowisku zamieszkania. Zapobiegają odizolowaniu osób niesamodzielnych od rodziny, przyjaciół i społeczności lokalnej. Mają na celu opóźnienie momentu, w którym konieczne jest zapewnienie stałej opieki instytucjonalnej.

Podczas spotkania przedstawiciel tego stowarzyszenia Jarosław Wypyszyński przybliżył zebranym informacje dotyczące czterech modeli przedsiębiorstw społecznych realizujących usługi społeczne dla osób niesamodzielnych i ich rodzin:

  • model przedsiębiorstwa społecznego realizującego usługi w obszarze opieki
  • model przedsiębiorstwa społecznego realizującego usługi w obszarze opieki wytchnieniowej
  • model przedsiębiorstwa społecznego realizującego usługi w obszarze rehabilitacji
  • model przedsiębiorstwa społecznego realizującego usługi w obszarze opieki przedszkolnej.

W ramach przedsięwzięcia przedsiębiorstwa społeczne, współpracujące z jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymają wsparcie merytoryczne i środki finansowe na uruchomienie nowych usług użyteczności publicznej. Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych pokrywa koszty rocznego testowania danego modelu w społeczności lokalnej w wysokości do 120 tys. zł.

Do pobrania: