Nabór partnera krajowego w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu ogłasza otwarty nabór Partnera krajowego – spośród podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm./ – zainteresowanych utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu/projektów w ramach Działania 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020.

Oferty należy składać na załączonym do niniejszej informacji formularzu w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2020 r. do godz. 10.00. (decyduje data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń, sekretariat – III piętro).

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ośrodka lub pod numerem 571-293-181, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do pobrania: