Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela Dział Współpracy i Szkoleń ROPS w Toruniu, tel. 56 657 14 64, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej ROPS w Toruniu (decyduje data wpływu do ROPS w Toruniu), tj. do dnia 26 marca 2020 r. do godz. 10.00

Miejsce składania zgłoszeń:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul.Bartkiewiczówny 93

87-100 Toruń

 

Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela Dział Współpracy i Szkoleń ROPS w Toruniu, tel. 56 657 14 64, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do pobrania: