Podmioty ekonomii społecznej z Kujaw i Pomorza, działające w branży turystycznej, postawiły na bliższą współpracę i powołały sieć wojewódzką.

W czwartek 5 marca 2020 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się spotkanie dedykowane podmiotom ekonomii społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego, działającym w branży turystycznej. Głównym celem miało być zawiązanie się sieci turystycznej oraz podpisanie porozumienia partnerskiego między zainteresowanymi podmiotami. Z taką propozycją do ROPS-u wystąpiło kilka przedsiębiorstw z tej branży.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z historią Toruńskiego Klastra Turystycznego, jako przykładu ścisłej współpracy instytucji działających w tej branży. Omówione zostały też kwestie dotyczące współpracy w ramach sieci i jej promocji. Ostatecznie sieć turystyczna podmiotów ekonomii społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego została założona.

Na zakończenie spotkania, w związku z naborem członków do II kadencji Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej (RKES), jego uczestnicy dokonali wyboru kandydata tej Sieci na członka RKES. Najwięcej głosów zdobyła Agnieszka Weyna, prezes przedsiębiorstwa społecznego „Górnicza Wioska sp. z o. o. w Pile.

 

Galeria zdjęć: