Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki Ś†P Joanny Parzyszek.

Żegnamy osobę dobrego serca, serdeczną, pracowitą, pomocną, pogodną i zawsze uśmiechniętą.

 

Asiu, będzie nam Ciebie brakowało…

 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim

 

  

składa

Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy

z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu