Grafika: https://pixabay.com/pl/

Jeszcze tylko do 21 maja br. można składać wnioski o wsparcie w ramach dodatkowego naboru z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Nabór uzupełniający dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I - utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz modułu II konkursu - zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek, przy czym dofinansowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2019 w ramach programu.


Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert dostępnym na stronie senior.gov.pl do 21 maja 2020 roku. Następnie wniosek należy zapisać w formacie PDF i wydrukować. Podpisaną, wydrukowaną z generatora ofert, papierową wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należy przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

 
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do 25 czerwca 2020 roku.

 

Więcej informacji tutaj.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/do-21-maja-mozna-skladac-wnioski-o-wsparcie-z-programu-senior