Rodzicielstwo to gotowość towarzyszenia dziecku w cierpieniu i radości, w dorastaniu i poznawaniu świata, a zastępcze rodzicielstwo jest tym szczególnym towarzyszeniem, które jeszcze pełniej wymaga cierpliwości, wrażliwości i odpowiedzialnej miłości wobec dziecka.

Szanowni Rodzice Zastępczy

 

Obecna sytuacja w kraju uniemożliwiła nam coroczne spotkanie na Gali Rodzicielstwa Zastępczego. To coroczne święto było okazją do zwrócenia się ku Rodzicom, którzy podjęli tę trudną, ale niezwykle piękną misję ofiarowania domu i serca dzieciom, które tego potrzebują. Mimo iż w tym roku nie spotkamy się tak uroczyście jak w latach ubiegłych, to pamiętając o Was w szczególny sposób pragnę podziękować za Wasz rodzicielski trud, którego owocem są szczęśliwe dzieci, świadome swoich wartości, z nadzieję i ufnością potrafiące spojrzeć w przyszłość. Z ogromnym poświęceniem uczycie powierzone Wam dzieci jak postępować w życiu, jak współpracować w grupie i jak rozumnie dokonywać życiowych wyborów. Pomagacie im nie tylko w pozyskiwaniu wiedzy, ale również w odnajdywaniu się w trudnym dzisiejszym świecie, dając im w ten sposób solidny fundament pod gmach dorosłego życia.

 

Gratuluję Rodzicom i dziękuję, że jesteście w życiu każdego dziecka, które dzięki Wam, na co dzień doświadczają akceptacji i pełni rodzicielskich uczuć.

 

 

    

Z wyrazami szacunku

Dyrektor

Regionalnego Ośrodka
 Polityki Społecznej