Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych zaprasza do podjęcia studiów licencjackich na kierunku „Praca Socjalna”.

Więcej informacji o kierunku studiów i zasadach rekrutacji znajdziesz na stronie UMK w Toruniu: https://www.pedagogika.umk.pl/?id=18377