W ramach projektu RODZINA W CENTRUM 2, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaczyna realizacje szkoleń dla kandydatów którzy zdecydowali się pełnić funkcję rodziny zastępczej niezawodowej.

Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego organizowane są przez ROPS już od 2018r. i w tym czasie przeszkoliliśmy 102 kandydatów. Obecnie w związku z dużym zapotrzebowaniem organizujemy od 19 czerwca br. 2 szkolenia w Przysieku i w Bydgoszczy. Do udziału w szkoleniach zakwalifikowano 40 kolejnych kandydatów z powiatów: aleksandrowskiego, chełmińskiego, golubsko - dobrzyńskiego, grudziądzkiego, lipnowskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, świeckiego, inowrocławskiego, tucholskiego, bydgoskiego, toruńskiego, żnińskiego.

Dodatkowo, ROPS w Toruniu, dla rodzin zastępczych kadry rodzinnych domów dziecka organizuje, szkolenia, kursy czy inne formy podnoszenia kwalifikacji. Szeroka tematyka szkoleń ma na celu poszerzenie wiedzy uczestników oraz nabycie nowych kompetencji i umiejętności służących profesjonalnej pracy z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej. O szczegółach organizowanych szkoleń będziemy informować na naszej stronie internetowej.