1 lipca br. odbyło się zakończenie kursów Matematyki z robotyką w ramach projektu „ Rodzina w Centrum 2”.

Kursy matematyki z robotyką dla dzieci, odbywały się w Bydgoszczy i Toruniu a kierowane były do dzieci w wieku 11-13 lat, z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, oraz rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Opinie dzieci i ich rodziców świadczą o tym, iż kursy, które na zlecenie ROPS w Toruniu zrealizowała Akademia Nauki z siedzibą w Toruniu, przyniosły zakładane wcześniej efekty, sprawiły, że dzieci polubiły matematykę. Na koniec uczestnicy kursu pod opieką prowadzących wspólnie budowali roboty z klocków LEGO, projektując ich konstrukcje, programując funkcje i testując poprawne działanie zbudowanych robotów.

Poniżej krótka fotorelacja.