Trwa rekrutacja do projektu Fundacji Partycypacji Społecznej i ROPS w Poznaniu „MOBILNY URZĘDNIK. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH” – FAZA TESTOWANIA.  Jego celem jest wypracowanie modelu świadczenia usług publicznych przez pracowników samorządów gmin w miejscu zamieszkania klienta. Dotyczy to usług kierowanych do osób o szczególnych potrzebach – osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

W ramach fazy testowania modelu istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniach m.in. z zakresu standardów obsługi klientów o specjalnych potrzebach, komunikacji interpersonalnej z osobą z niepełnosprawnością słuchową/ wzrokową, treningu uważności, zasad bezpieczeństwa.

Jeszcze można się zgłaszać do udziału. Chętne urzędy gmin zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami oraz formularzem rekrutacyjnym na stronach:
https://fundacja-spoleczna.pl/projekty/mobilny-urzednik-poprawa-dostepnosci-uslug-publicznych-dla-mieszkancow-o-szczegolnych-potrzebach/#1588152879102-2285f2d0-3cdd
lub
https://rops.poznan.pl/nasze-projekty/mobilny-urzednik/.