Wraz z rozpoczęciem wakacji letnich zakończyliśmy realizację II edycji działań projektowych w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Epidemia koronawirusa nie do końca pokrzyżowała nasze działania projektowe, a to czego nie dokonaliśmy z przyczyn obiektywnych, mamy zamiar zrealizować zaraz po wakacjach. Edycja 2019/2020 obfitowała w szereg różnorodnych działań. Oprócz tradycyjnych spotkań z opiekunem uczestnika, zajęć sportowych, zajęć artystycznych, wolontariatu czy kursów zawodowych, dzięki którym uczestnicy projektu uzyskali niezbędne kwalifikacje zawodowe, realizowaliśmy również, w większej skali niż dotychczas, warsztaty informatyczne z elementami ICT zmniejszające wykluczenie cyfrowe. W dalszym ciągu realizowaliśmy cieszące się wielkim zainteresowaniem zajęcia z zasad racjonalnego odżywiania z elementami gospodarowania budżetem domowym, zajęcia fotograficzno-astronomiczne oraz warsztaty dziennikarsko-regionalne.

Ponadto, aby umożliwić pełniejsze prowadzenie zajęć w dobie izolacji społecznej, niekorzystnie wpływającej na wychowanków pozostających w ośrodkach i znacznie utrudniającej realizację naszego projektu, zakupiliśmy materiały i środki ochronne oraz mnóstwo sprzętu takiego jak m.in.: rowery stacjonarne, ergometry, orbitreki, laptopy, telewizory, konsole, gry planszowe, gry edukacyjno-profilaktyczne i wiele innych na łączną kwotę ok. 180.000,00 PLN.

Podobnie jak w I edycji, wsparciem projektowym objęliśmy także otoczenie uczestników projektu, tj. nauczycieli i wychowawców pracujących w ośrodkach. Pedagodzy uczestniczyli w superwizjach oraz kursach podnoszących kompetencje, m.in. w kursie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach poziom I i II (w trakcie realizacji) oraz Reżyserii dźwięku poziom II.

Dla zespołów wychowawczych zrealizowaliśmy również dwudniową konferencję metodyczną. Działanie to było okazją do spotkania się ze specjalistami w dziedzinie resocjalizacji i profilaktyki społecznej, a treści poruszane w wygłaszanych referatach oraz warsztatach wzbogaciły wachlarz narzędzi, jakimi dysponują pedagodzy z placówek biorących udział w projekcie „Wykluczenie – nie ma MOWy!”.

Dopełnieniem wsparcia dla uczestników projektu była opieka Animatora MOW/MOS, który podczas swoich wizyt w ośrodkach prowadził działania wspierające oraz propagował ideę mentoringu rówieśniczego.

Na potwierdzenie powyższych działań prezentujemy zestawienie dotychczas przeprowadzonych zajęć wraz z fotograficzną relacją z przebiegu II edycji projektu.

W II edycji projektu pn.: „Wykluczenie – nie ma MOWy!” zrealizowano:

 • indywidualne i grupowe wsparcie opiekunów uczestników: 3.508 godzin,
 • indywidualne i grupowe wsparcie doradców zawodowych: 123 godziny,
 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologów: 60 godzin,
 • zajęcia profilaktyczno-wychowawcze: 27 wyjść/wyjazdów,
 • organizacja zajęć sportowych (m.in.: fitness, cross fit, piłka nożna, tenis stołowy): 460 godzin,
 • zajęcia artystyczne (wokalne, muzyczne, rękodzieło, filmowe): 624 godziny,
 • EEG Biofeedback: 98 godzin,
 • arteterapia: 103 godziny,
 • hipoterapia: 18 godzin,
 • wizyty/wyjazdy zawodoznawcze: 8 wyjazdów,
 • terapia z profilaktyką uzależnień: 170 godzin,
 • trening umiejętności społecznych: 32 godziny,
 • trening zastępowania agresji: 60 godzin,
 • teatr profilaktyczny: 196 godzin,
 • pokazy/przeglądy twórczości: 4 wyjazdy,
 • wolontariat: 14 wyjazdów,
 • zajęcia Mama/Tata na 5!: 192 godziny,
 • działania wzmacniające kompetencje edukacyjno-zawodowe (m.in.: zajęcia kosmetyczne, warsztaty spawalnicze, warsztaty specjalistyczno-techniczne, cukiernicze, renowator mebli): 742 godziny,
 • zajęcia z języka angielskiego: 140 godzin,
 • warsztaty ratowniczo – pożarnicze: 35 godzin,
 • warsztaty informatyczno – medialne z elementami ICT: 208 godzin,
 • zajęcia dziennikarsko – fotograficzne: 80 godzin,
 • warsztaty dziennikarsko – regionalne: 60 godzin,
 • zajęcia fotograficzno – astronomiczne: 144 godzin,
 • zajęcia z zasad racjonalnego odżywiania z elementami gospodarowania budżetem domowym: 160 godzin,
 • terapia pedagogiczna z elementami biblioterapii: 80 godzin,
 • nowatorskie zajęcia Lean Management: 40 godzin,
 • warsztaty asertywności z elementami równości szans płci: 48 godzin,
 • kursy zawodowe dla 22 uczestników projektu: w trakcie realizacji – na ten moment uzyskanych 13 zaświadczeń potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych,
 • superwizje dla zespołów wychowawczych (w trakcie realizacji),
 • kursy podnoszące kompetencje dla zespołów wychowawczych - łącznie 21 nauczycieli/wychowawców, w tym: Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach I i II stopnia – 80 i 130 godzin (w trakcie realizacji), oraz Reżyseria dźwięku II stopień – 40 godzin,
 • konferencja metodyczna dla otoczenia uczestników projektu: 83 osoby - kadra MOW/MOS.

 

 

Galeria zdjęć: