Ogłaszamy konkurs grantowy  na wsparcie dla domów pomocy społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu Pomagamy skutecznie . Szczegóły naboru – w ogłoszeniu o naborze.