Fundacja Ari Ari realizuje projekt dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. To program specjalny, którego efektem będzie usamodzielnienie grupy kilkudziesięciu osób, z kluczowymi: praktyczną aktywizacją zawodową i społeczną.

W ramach projektu „Wiedza i umiejętności dla aktywności osób niewidomych i słabowidzących” zaplanowany jest cykl szkoleń innowacyjnych i rozwijających umiejętności osób niepełnosprawnych (niepełnosprawności wzroku, jak i sprzężone), wraz ze płatnymi stażami zawodowymi dla uczestników.

Udział w projekcie jest bezpłatny! Obecnie trwa nabór, a poszukiwane są osoby, które:

 • są osobami z dysfunkcją narządu wzroku i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny),
 • są bierne zawodowo,
 • są w wieku 18-65 lat,
 • mieszkają na terenie województwa kujawsko - pomorskiego (oświadczenie).

Organizatorzy proponują cykl szkoleń indywidualnych i grupowych (wyjazdowych), wśród których przewidziane są między innymi:

 • kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych dla osób niepełnosprawnych,
 • zajęcia z obsługi smartfonów, tabletów, specjalistycznego oprogramowania,
 • poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku i inne,
 • warsztaty kompetencji życiowych – zarządzanie budżetem domowym, uprawnienia dla osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne
 • zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się – orientacja przestrzenna,
 • indywidualne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 • płatne staże zawodowe.

W sprawie zgłoszeń należy kontaktować się któryś z następujących numerów telefonu: 796 827 056 lub 500 634 415.

Więcej szczegółów – tutaj