Interaktywne narzędzie 4P skierowane jest do osób łączących opiekę nad osobami zależnymi – dziećmi i osobami starszymi/niesamodzielnymi z życiem zawodowym oraz ich międzysektorowego otoczenia, czyli podmiotów mogących udzielić im wsparcia.

Narzędzie opracowane zostało przez zespół ekspertów z dziedziny edukacji, ekonomii i pomocy społecznej w ramach innowacyjnego projektu realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W opracowaniu narzędzia współpracowano z partnerem z Finlandii – Uniwersytetem Laurea.

Czym są 4 (cztery) litery P? … to 4 (cztery) kluczowe typy podmiotów, dzięki którym życie pokolenia sandwich będzie łatwiejsze, a które poprzez swoje zaangażowanie na rzecz opiekunów będą mogły odnieść szereg korzyści. Poszerzenie oferty, dostosowanie swoich instytucji do zidentyfikowanych przemian społeczno-demograficznych oraz nowe kontakty i relacje to tylko wybrane elementy mające wpływ na poprawę efektywności funkcjonowania.

Narzędzie 4P to szereg wskazówek i podpowiedzi pokazujących krok po kroku mechanizmy wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, w tym stanowiska menedżera opiekuna – osoby koordynującej działaniami wspierającymi na rzecz opiekunów faktycznych oraz miejsc opieki łączonej i rozwiązań dla pracodawców. To także interaktywna platforma internetowa, w ramach której można wykonać autodiagnozę, stworzyć strategię wdrożeniową, obliczyć koszty i korzyści związane z implementacją rozwiązań oraz uzyskać przestrzeń do nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń z innymi użytkownikami, jak również nabyć wiedzę z zakresu sprawowania opieki nad osobami zależnymi i dostęp do przydatnych informacji.

Do korzystania z narzędzia zapraszamy zarówno opiekunów, jak i przedstawicieli 4P:

  • pracodawców i organizacje pracodawców
  • instytucje pomocy społecznej i integracji społecznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego i organizacja pozarządowe 
  • przedszkola i ośrodki wychowania przedszkolnego
  • podmioty lecznicze

Narzędzie dostępne jest na stronie internetowej www.4p.pte.bydgoszcz.pl. Korzystanie z narzędzia jest bezpłatne.

Projekt „4P – międzysektorowa inicjatywa pomocy rodzinom wielopokoleniowym” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ulotka strona 1

Ulotka strona 2