W dniach  07 – 08. 09. 2020r. Toruń był miejscem spotkania wspólnych trzech Komitetów Sterujących dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Jest to już piąte spotkanie z cyklu i zarazem pierwsze organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu – lidera projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele trzech Komitetów Sterujących realizujący projekty:

„Liderzy kooperacji” w ramach Makroregionu I obejmującego województwa lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie.

„Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie.

„Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin” w ramach Makroregionu III obejmującego województwa śląskie, opolskie, małopolskie i łódzkie.

 

Tematyka koncentrowała się wokół bieżącego etapu projektowego jakim jest pilotaż wypracowanych modeli kooperacji w gminach miejskich, miejsko – wiejskich i wiejskich  wszystkich makroregionów oraz potrzebie uwspólnienia rekomendacji trzech modeli dla zróżnicowanych makroregionów. Spotkanie stało się okazją do podzielenia się sukcesami, dobrymi praktykami i trudnościami w realizacji projektów o zakresie makroregionalnym. We wszystkich gminach makroregionów trwają prace zespołów kooperacyjnych, które poza klasycznymi zadaniami dla tego typu zespołów od kilku miesięcy wypracowują metody pracy z rodziną w okresie pandemii. Praca ta jest szczególnie cenna w kontekście implikacji praktycznych w przypadku, gdyby ponownie wystąpiły ograniczenia w zakresie pracy służb pomocowych spowodowane pandemią. W drugi dzień, spotkanie uświetnili goście – dr hab. Marek Rymsza, Cezary Miżejewski oraz Anna Bugalska, którzy wskazali swoimi wystąpieniami na potrzebę pracy międzysektorowej w kontekście nowych wyzwań dla pracy socjalnej i pomocowej. Po zakończeniu całodziennych obrad uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzania Toruniu i zapoznania się z jego historią podczas spaceru z przewodnikiem. 

 

Uczestnikom dziękujemy za przybycie, cenne uwagi i dyskusję.

 

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu "Kooperacja - efektywna i skuteczna" którego realizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Partnerami w projekcie są: Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Województwo Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku, Województwo Warmińsko-Mazurskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie, Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Województwo Zachodniopomorskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

 

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego