W związku z przeprowadzoną oceną wniosków na granty na dopłaty do wynagrodzeń oraz zakup środków ochrony osobistej dla pracowników domów pomocy społecznej  przedstawiamy listę rankingową wniosków,  które otrzymają grant.

 

Lista rankingowa [pdf, 284KB]