"Wiedza - kompetencje - finanse. Wsparcie dla rozwoju podmiotów ekonomii społecznej" - taki był temat panelu dyskusyjnego, zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu podczas XXVII Forum Gospodarczego Welconomy Forum in Toruń.

W gronie panelistów znaleźli się: Martyna Rubinowska - Menedżer Ashoka Polska, Filip Wadowski - Dyrektor Fundacji NESsT Poland, Paulina Koszewska - Koordynator ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Fundacji PwC, Adrian Migoń - Prezes Fundacji Inkubator Technologiczny, Youth Business Poland, Iain Haggis - Dyrektor Finansowy Central Europe Industry Partners, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych/Fundacja Valores, Bartosz Stępień - Prezes Spółdzielni Socjalnej „Fado”, Wojciech Przybysz - Prezes Stowarzyszenia „Wędka” oraz Krzysztof Skrzypski - Prezes Ciekawej Spółdzielni Socjalnej.

W pierwszej części spotkania uczestnicy panelu próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy dostęp do różnorodnych instrumentów finansowych bez konieczności pogłębiania wiedzy oraz poszerzania swoich kompetencji wystarczy do właściwego rozwoju przedsiębiorstw, w tym także podmiotów ekonomii społecznej. W toku dyskusji zarówno przedstawiciele instytucji udzielających różnych form wsparcia, jak i reprezentanci podmiotów ekonomii społecznej, zgodnie ustalili, że dostęp do środków finansowych nie stanowi tak wielkiego problemu, jak umiejętność ich właściwego wykorzystania. Każdy rodzaj biznesu, w tym społeczny, który stawia na rozwój, powinien również wykorzystać bogatą ofertę wsparcia merytorycznego, podnoszącego kompetencje osób zarządzających, jak i pracowników.

Zważywszy na obecną sytuację zdominowaną przez pandemię, nie mogło zabraknąć wątku dotyczącego kondycji przedsiębiorstw społecznych oraz działań instytucji wspierających. Poza przykładami bezpośredniego wsparcia finansowego, mającego na celu ochronę miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, równie ważnym okazało się m.in. specjalistyczne wsparcie mentorskie pozwalające dostosować sposób funkcjonowania PES-ów do panujących warunków.

Miło jest nam poinformować, że tegoroczni paneliści, będący niewątpliwe ekspertami w swoich dziedzinach, wyrazili chęć kontynuacji i rozwinięcia poruszanych tematów podczas najbliższego Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej w 2021 roku.

 

Galeria zdjęć: