W dniu 17.09.2020 r. odbyło się I spotkanie „Zespołu do spraw opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030”.

W ramach rozpoczętych prac nad dokumentem pn. „Strategia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030”, w dniu 17.09.2020 r. odbyło się I spotkanie „Zespołu do spraw opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030”. Uchwałą nr 35/1457/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2020 r. został powołany ww. Zespół składający się z przedstawicieli m.in. Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, samorządów gmin, samorządów powiatów, Wojewody Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, obszaru ochrony zdrowia, uczelni wyższych, itp. W spotkaniu uczestniczyli Pan Sławomir Kopyść - Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Pan Adam Szponka - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Moderatorem spotkania była Pani dr Monika Kwiecińska – Zdrenka. Spotkanie odbyło się w sali Toruńskiej  Infrastruktury Sportowej przy ulicy Bema w Toruniu.