Zapraszamy do zapoznania się dwoma raportami dot. realizacji Strategii Polityki Społecznej do roku 2020.  Raport pn. Ocena realizacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 zawiera informacje nt. trafności, skuteczności oraz efektywności  wdrażanej interwencji zawartej w Strategii. Drugi raport pn. Monitoring Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 zawiera wskaźniki monitorujące za lata 2013-2018 i obrazuje stopień realizacji obszarów strategicznych oraz celów szczegółowych zawartych w Strategii.

 

Do pobrania: