Zakład Doskonalenia Zawodowego zaprasza  do udziału w Projekcie „Obierz kurs na branżę budowlaną”.

W ramach projektu oferuje: bezpłatne pośrednictwo pracy, bezpłatne doradztwo zawodowe, bezpłatne szkolenia (wraz ze stypendium szkoleniowym0 – BRUKARZ, OPERATOR KOPARKOŁADOWARKI, MALARZ Z MONTAŻEM RUSZTOWAŃ, TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Z UPRAWNIENIAMI ELEKTRYCZNYMI) oraz trzymiesięczne staże (wraz ze stypendiami stażowymi).

Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie lub poprawę warunków zatrudnienia poprzez pobudzenie aktywności edukacyjno-zawodowej przy wykorzystaniu instrumentów i usług rynku pracy u 50 uczestników projektu, w tym: min. 40 o niskich kwalifikacjach w wieku 18-29, 30 biernych zawodowo, w tym 20 należących do grupy NEET i 20 pracujących, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego od 1.06.2020 do 31.08.2021.

Uczestnikiem Projektu może być osoba spełniająca jednocześnie następujące warunki:

  • brak ukończonych 30 lat,
  • zamieszkująca lub pracująca w powiecie rypińskim (z miastem Rypinem), powiecie toruńskim, powiecie grudziądzkim, Toruniu lub Grudziądzu,
  • pozostająca bez pracy (w tym bierna zawodowo) lub pracująca (lecz znajdująca się w trudnej sytuacji na rynku pracy),
  • posiadająca niskie wykształcenia (tj. posiadająca wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne) – kryterium nieobligatoryjne.

Termin realizacji projektu: czerwiec 2020 – sierpień 2021. Więcej szczegółów (w tym m.in. wzory wymaganych dokumentów) – tutaj.