Vobacom Sp. z o.o. w partnerstwie z Kariera Konsulting Aleksandra Piontkowska-Latoś realizuje projekt pn. „Sukces szyty na miarę kompetencji”.

Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Skierowany jest do 55 osób, które:

  1. zamieszkują/pracują w województwie kujawsko-pomorskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze np. Włocławek, Nakło;
  2. są w wieku pomiędzy 15 a 29 rokiem życia i należą do jednej z poniżej wymienionych grup:

osoby bierne zawodowo w wieku 15-29 lat, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu.

osoby, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu (w tym: osoby zatrudnione na umowę krótkoterminową, umowę o pracę lub inną formę zatrudnienia na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub nie trwa dłużej niż 6 miesięcy, osoby zatrudnione w ramach umowy/umów cywilno-prawnych).

osoby, które są członkiem gospodarstwa domowego, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na 1 os., nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

  1. nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu;
  2. nie są zarejestrowane jako osoba bezrobotna.

Warunkiem udziału jest dostarczenie do Biura Projektu (siedziba Vobacom Sp. z o.o., ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń lub do biura Partnera Projektu w Bydgoszczy, ul. Fordońska 353, p.33, 85-766 Bydgoszcz) kompletnie wypełnionego Formularza rekrutacyjnego.

Formularz można również przesłać na adresy biur tradycyjnie pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu.