Województwo Zachodniopomorskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu (Liderem) oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu, w ramach realizacji projektu PO WER, ogłaszają I turę naboru do Inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych”

Inkubator „Włącznik Innowacji Społecznych” to miejsce poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych pomysłów pozwalających na skuteczniejsze niż dotąd włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizatorzy projektu poszukują osób, organizacji, instytucji i firm, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Obszar włączenia społecznego, wokół którego koncentrują się działania Inkubatora, jest tu rozumiany bardzo szeroko.

Obejmuje on w szczególności wyzwania w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Innowatorom zapewnione zostanie wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe.

 

Na zgłoszenia czekamy do 18 października 2020 r.

http://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualne-nabory/

 

Formularz Karty Innowacji należy dostarczyć w wersji elektronicznej do 18 października 2020 r. do godziny 23:59 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Przesłanie formularza jest niezbędnym warunkiem możliwości dalszego udziału w I turze naboru.

 

Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora i przejdą do kolejnego etapu naboru. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru włączenia społecznego. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają później granty na opracowanie i półroczne testy innowacyjnych rozwiązań.

Średnia wysokość grantu to 32 tys. zł.

 

Kto może wziąć udział w naborze?

Każda osoba prawna i fizyczna lub grupa nieformalna,  którą cechuje motywacja do poszukiwania nowatorskich rozwiązań odpowiadających na wskazane wyżej wyzwania związane z problematyką ubóstwa i wykluczenia społecznego, rosnących nierówności społecznych, izolacji, marginalizacji lub dyskryminacji konkretnych grup społecznych.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy i kontaktu

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 091 425 36 74

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 61 88 71 166

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 61 856 73 20 

 

 

Do pobrania: