W lubuskiej Skwierzynie odbył się I Ogólnopolski Przegląd Twórczości Dziennych Domów Seniora, gdzie swoje umiejętności i talenty zaprezentowało 150 uczestników dziennych domów „Senior+” z trzech województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Dnia 25 czerwca 2018 roku na Stadionie Miejskim w Toruniu zorganizowany zostanie drugi turniej piłkarski realizowany w ramach projektu Trampolina.

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się seminarium pn. „Wskaźnik aktywnego starzenia się w Polsce”.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy rozpoczęło nabór do drugiej edycji projektu unijnego „Mobilni na rynku pracy 2”, w którym dzięki stażom zagranicznym w Hiszpanii, na Malcie i we Włoszech aktywizuje zawodowo osoby młode w wieku 18-35 lat z grupy NEET, czyli takie które nie pracują, nie uczą się ani nie szkolą. W procesie rekrutacji pomagają nam urzędy Pracy Urzędy Gmin i Miast w całym województwie.

Do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu trafiły właśnie urządzenia teleopieki, które w najbliższych dniach zostaną przekazane 55 seniorom z naszego województwa.

Urząd Miejski w Grudziądzu wspólnie z Grudziądzką Radą Seniorów, partnerami programu „Grudziądzka Karta Seniora” i podmiotami działającymi na rzecz osób starszych organizuje spotkanie „Zdrowy Senior”.

Bydgoska Fundacja „Wiatrak” zaprasza na wernisaż uczestniczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pani Stefanii Bączkowskiej.

Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu każdego miesiąca ma specjalną ofertę dla seniorów. Nie inaczej jest w czerwcu. Dwa wydarzenia już za nami, ale dwa kolejne dopiero się odbędą.

W gmachu parlamentu, 13 czerwca 2018 roku odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Jednym z tematów była informacja Ministra Zdrowia na temat rozwiązań w zakresie profilaktyki przeciwgrypowej w populacji osób powyżej 60 roku życia.

Zwiększenie widoczności usług i produktów oraz wymiana doświadczeń podmiotów ekonomii społecznej certyfikowanych Znakiem „Zakup Prospołeczny” celem zawiązania Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy Certyfikowanych Podmiotów Ekonomii Społecznej.