Przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu naszego województwa byli uczestnikami warsztatów „Promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej, wspieranie partnerskiej współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i podmiotami ekonomii społecznej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza przedstawicieli placówek o charakterze resocjalizacyjnym oraz wszystkie osoby zainteresowane aktywnym włączeniem społecznym młodzieży objętej nadzorem kuratorskim lub umieszczonej w ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych na organizowane seminarium podsumowujące realizację projektu „Trampolina”.

Uczę się przez zabawę

Uczę się bez lęku _

Nabieram pewności siebie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na bezpłatne, atrakcyjne KURSY EFEKTYWNEJ NAUKI DLA DZIECI oraz KURSY WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ I NAUKĘ DZIECKA DLA ICH RODZICÓW realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” Kursy odbywają  się w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku.

Kursy skierowane są do dzieci w wieku 9-10 lat i 11-13 lat oraz ich rodziców, z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych które są objęte wsparciem ośrodków z województwa kujawsko-pomorskiego.

Prezentacja dobrej praktyki w ramach projektu „My też jesteśmy aktywni 4” oraz informacja o możliwości pozyskania środków unijnych to główne tematy spotkania sieciującego Warsztaty Terapii Zajęciowej, które odbyło się w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu.