Bydgoska Rada Seniorów, w imieniu organizatorów, zaprasza na X Przemarsz Kapeluszowy, który odbędzie się w ramach VI Juwenaliów Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Rodzice zastępczy korzystali z bogatej oferty szkoleniowej, oferowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Od specjalistycznych kursów dotyczących technik zastępowania agresji, poprzez warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie aż po praktyczną naukę udzielania pierwszej pomocy. W szkoleniach i kursach specjalistycznych w latach 2016 – 2018 wzięło udział  169 osób.

Szkolenia i kursy realizowane były w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, poddziałania 9.3.2 rozwój usług społecznych w ramach części rpo wkp 2014-2020 współfinansowanej z europejskiego funduszu społecznego.

Miejska Rada Seniorów w Inowrocławiu oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego 5 czerwca 2018 roku zorganizowała I Konferencję Rady Seniorów.

Klub Seniora Barwy Jesieni oraz Biblioteka – Centrum Kultury w Łubiance zapraszają na jednodniowy wyjazd do Grudziądza.

W ramach realizacji zadania publicznego „Club 65 +” grupa seniorów toruńskiej społeczności lokalnej bierze udział w spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Hospicjum „Światło”.

Duża aktywnością wykazują się uczestnicy więcborskiego Klubu Seniora, którzy od stycznia do kwietnia 2018 roku wzięli udział w wielu różnorodnych inicjatywach.

Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku oraz Kujawskie Stowarzyszenie „Seniorzy Razem” zapraszają do wzięcia udziału w IV Włocławskim Festiwalu Sztuki Wokalnej Seniorów.

Po gorącym przyjęciu w Toruniu, tym razem w Bydgoszczy zagości autorska wystawa Pauliny Komorowskiej, będąca rezultatem projektu fotograficznego pn. "Aktywni i dojrzali na Kujawach i Pomorzu".

Kawiarenka dla Seniorów w Kamienicy Inicjatyw zaprasza seniorów na wydarzenia, organizowane w pierwszej połowie czerwca. Pełny wykaz zamieszczamy poniżej.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prowadzi dla swoich studentów zajęcia świadomościowe poświęcone tematyce chorób otępiennych.