Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie świadomościowe pn. „Możliwości fizjoterapeutyczne w chorobach otępiennych ze szczególnym uwzględnieniem choroby Parkinsona”, które odbędzie się 21 marca 2018 r. w M-GOK w Więcborku.

Panel pt. „Rywalizacja czy współpraca z przedsiębiorstwem społecznym?” zgromadził m.in. przedstawicieli Sejmu RP, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, biur poselskich, uczelni wyższych, reprezentantów organizacji pracodawców, Wojewódzkiego Urzędu Pracy a także przedstawicieli świata nauki, biznesu, oraz podmiotów ekonomii społecznej.