Od poniedziałku do środy (16-18 kwietnia) w Soleckim Domu Kultury w Solcu Kujawskim odbywał się 18. Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS”.

Z myślą o seniorach samorząd województwa przyznał wsparcie na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

MYwToruniu.pl to portal internetowy redagowany przez samych seniorów w ramach działalności Fundacji Archipelag Inicjatyw z Torunia.

Uczę się przez zabawę

Uczę się bez lęku _

Nabieram pewności siebie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na bezpłatne, atrakcyjne KURSY EFEKTYWNEJ NAUKI DLA DZIECI oraz KURSY WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ I NAUKĘ DZIECKA DLA ICH RODZICÓW realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” Kursy odbywają  się w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku.

Kursy skierowane są do dzieci w wieku 9-10 lat i 11-13 lat oraz ich rodziców, z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych które są objęte wsparciem ośrodków z województwa kujawsko-pomorskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z innowacyjnym przedsięwzięciem zrealizowanym przez Miasto Gdańsk oraz Fundację „Społecznie Bezpieczni”.

Dnia 11.04.2018r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się wspólne spotkanie dyrektorów, kierowników PCPR/MOPS/MOPR oraz specjalistów ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej realizujących program „Rodzina w Centrum”.

Prezentacja dobrej praktyki w ramach projektu „My też jesteśmy aktywni 4” oraz informacja o możliwości pozyskania środków unijnych to główne tematy spotkania sieciującego Warsztaty Terapii Zajęciowej, które odbyło się w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu.

Zapraszamy do obejrzenia wideoreportażu poświęconego tematyce chorób otępiennych.

Spotkanie poświęcone prezentacji dobrych praktyk oraz możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych w ramach działań aktywnej integracji.

„Kawiarenka dla Seniorów” działająca w ramach projektu „Kamienica Inicjatyw” w Toruniu zaprasza w kwietniu na szereg interesujących i różnorodnych zajęć dla osób starszych.