Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zapraszają na wykład otwarty „Otępienia - wspólny problem, wspólne rozwiązania”, który poprowadzi Karolina Kramkowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autorka bloga "Opieka nad Seniorami", Ambasador Projektu „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach”.

W siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu spotkali się przedstawiciele Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, powiatów ziemskich i grodzkich w celu podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2”.

Rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”, który realizowany jest przez Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Informujemy, iż rozpoczynają się bezpłatne szkolenia w ramach projektu pn. „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, w ramach  Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Szkolenia odbywają się w ramach projektu: „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, którego realizatorem jest OSB s.c. w partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie (Lider Projektu) oraz Towarzystwem Nasz Dom z Warszawy (Partner Projektu).

Pełna informacja i szczegóły znajdują się na stronie internetowej Grupy OSB :   http://www.topszkolenia.pl/projekty-unijne/akademia-wspierania-rodziny-i-pieczy-zastepczej oraz na na stronie internetowej Lidera

Trampolina to nie tylko Młodzieżowe Centra powstałe dla osób objętych nadzorem kuratorskim. To także liczne działania realizowane w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. W ramach projektu w placówkach tych prowadzone są zajęcia politechniczne, cukiernicze, Trening Zastępowania Agresji, EEG Biofeedback, kynoterapia, artterapia i wiele innych.