W dniu 16 października 2017 r. został uruchomiony fanpage w zakresie problematyki chorób otępiennych w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach”.

Trwa drugi nabór innowacyjnych pomysłów do Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra”, w temacie: usługi opiekuńcze dla osób zależnych.

Ruszyła kampania informacyjna nt. problematyki chorób otępiennych na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu sępoleńskiego. Akcja przeprowadzona za pośrednictwem komunikacji autobusowej potrwa od 1 do 30 listopada 2017 roku.

Trwają szkolenia dla kadry instytucji pomocy społecznej. Obecnie szkolą się przedstawiciele domów pomocy społecznej z województwa kujawsko – pomorskiego. 

Celem szkoleń jest poznanie nowych narzędzi  w pracy z  mieszkańcem dps oraz nabycie praktycznych umiejętności ich stosowania.

„Kawiarenka dla Seniorów” działająca w ramach projektu „Kamienica Inicjatyw” w Toruniu zaprasza seniorów w listopadzie na kolejne interesujące wydarzenia, spotkania i wyjścia kulturalne.

We wrześniu oraz październiku br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zorganizował kolejne wizyty studyjne, tym razem  dla podmiotów ekonomii społecznej.

Kamienica inicjatyw” to wspólny projekt Fundacji Archipelag Inicjatyw oraz Fundacji Nadzieja dla Rodzin. Działania w ramach projektu skierowane są do rodzin wielodzietnych i osób starszych, a ich głównym celem jest rozwój społeczności lokalnych oraz integracja międzypokoleniowa.

We wrześniu 2017 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach” (ŚCOPO), który realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację na cykl szkoleń dla kadry domów pomocy społecznej organizowanych w ramach wojewódzkiego programu doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego „PROFESJA”.