Dnia 5 grudnia 2017 r. w Bydgoszczy odbyła się konferencja pn. „Rola i znaczenie nowych rozwiązań na rzecz chorych otępiennie oraz ich opiekunów”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, że wszystkie osoby zgłoszone na Konferencję dot. stosowania klauzul społecznych i III Kujawsko-Pomorskie Forum dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zostały zakwalifikowane. Serdecznie zapraszamy!

Zachęcamy do zapoznania z opracowaniem pt. „Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie kujawsko-pomorskim”.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018.

W sierpniu bieżącego roku osoby uczęszczające do Młodzieżowych Centrów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach  projektu „Trampolina” przystąpiły do udziału w kursach zawodowych podnoszących kompetencje bądź kwalifikacje.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników konferencji pn. „Rola i znaczenie nowych rozwiązań na rzecz chorych otępiennie oraz ich opiekunów”, która odbędzie się dnia 5 grudnia 2017 r. w Bydgoszczy.

W dniach 28 i 29 listopada 2017 r. odbyły się dwa spotkania pn. „Problematyka chorób otępiennych wyzwaniem dla lokalnej społeczności” w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego na konferencję pt. „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych” w dniu 11 grudnia br. w Toruniu w hotelu Filmar.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu i Konwent Ośrodków Pomocy Społecznej województwa kujawsko-pomorskiego zapraszają do udziału w III Kujawsko-Pomorskim Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniach 11-12 grudnia 2017 roku  w Toruniu.

W dniu 23 listopada 2017 r., w siedzibie ROPS w Toruniu odbyło się kolejne spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Sieci jednym z tematów spotkania była prezentacja oferty firmy ARISCO, producenta oprogramowania dedykowanemu WTZ.