Okres realizacji projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” został wydłużony do 31.08.2022 r.

Wojewódzka Rada ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zapraszają do udziału w konferencji tematycznej, skierowanej do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych prowadzących wsparcie na rzecz osób w kryzysie bezdomności.

22 listopada 2021r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się uroczysta gala wręczenia tytułów, wyróżnień oraz certyfikatów w obszarze ekonomii społecznej

„Program rozwoju rodzinnych domów pomocy” jest nową inicjatywą Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wspierającą finansowo samorządy lokalne w działaniach na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.


Z przyjemnością informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu otrzymał nagrodę specjalną Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, w tym za realizację projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum”.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami opracowanymi w ramach Projektu informacyjnego na temat miejsc udzielania pomocy osobom bezdomnym w województwie kujawsko-pomorskim „Akcja Zima 2021/2022”.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Daj Szansę od wielu lat prowadzi  Centrum Diagnozy i Terapii FASD w Toruniu, w którym diagnozuje i opracowuje indywidualne programy terapeutyczne dla rodzin borykających się z uszkodzeniami wywołanymi alkoholem w okresie prenatalnym. Fundacja jest partnerem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w trzeciej edycji projektu, pn. Rodzina w Centrum
w obszarze działań realizowanych na rzecz rodzin i dzieci z syndromem FASD.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu będzie nieczynny w najbliższy piątek (12 listopada).

Interesantów zapraszamy od poniedziałku (15 listopada).

Wojewódzka Rada ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zapraszają do udziału w konferencji tematycznej, skierowanej do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych prowadzących wsparcie na rzecz osób w kryzysie bezdomności.