Informujemy, że w poniedziałek 8 października br. rozpocznie się rekrutacja osób do objęcia wsparciem w formie teleopieki – czyli elektronicznego systemu wsparcia. Do programu będzie można się zgłaszać do 31 października br.

Zachęcamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu pn. „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Szkolenia odbywają się w ramach projektu: „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, którego realizatorem jest OSB s.c. w partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie (Lider Projektu) oraz Towarzystwem Nasz Dom z Warszawy (Partner Projektu).

Przedsiębiorco - szukasz wykonawcy zleceń? Przedstawicielu podmiotu ekonomii społecznej - szukasz odbiorcy swoich usług? Pracowniku samorządowy – zamieszczasz ogłoszenie przetargowe? Zapraszamy Was wszystkich na portal ekonomii społecznej!

W czwartek 11 października w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu "BCOPW Gdańska 5" odbędzie się wydarzenie „Trzeci sektor dla seniora”.

Od nowego roku program „Opieka 75+” skierowany będzie nie tylko do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, ale także do osób pozostających w rodzinach.

Już niedługo zostanie uruchomiony pierwszy w Polsce fundusz Social Venture Capital (SVC) dla podmiotów ekonomii społecznej. To nowa szansa na rozwój podmiotów ekonomii społecznej w Polsce.

W dniach 24 i 25 października 2018 r. w Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (kampus główny) w Warszawie odbędzie się II Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

Blisko pół tysiąca osób uczestniczyło w II Forum Seniora, zorganizowanym przez redakcję „Gazety Pomorskiej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, iż w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” rozpoczyna rekrutację osób chętnych do udziału w seminariach.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z firmą SEKA SA zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych, podnoszących kompetencje i zakończonych certyfikatem ECDL, realizowanych w ramach projektu z funduszy europejskich.