Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej o profilu gastronomicznym, cateringowym i przetwórczym wzięły udział w spotkaniu branżowym, które odbyło się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Za nami spotkanie inaugurujące cykl wykładów pn. „Aktywny Senior XXI wieku”. Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne spotkanie, które tym razem odbędzie się w Grudziądzu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie pn. „Aktywny Senior XXI wieku”, które odbędzie się 26 listopada 2018 r., od godz. 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, Sala Patio, I piętro.

„Uczeń - przedsiębiorca. Spółdzielczość  i ekonomia społeczna w szkole”. Pod takim tytułem 20 listopada 2018 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej odbyły się warsztaty zorganizowane we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

We wtorek 20 listopada w Collegium Maximum UMK w Toruniu odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w ramach tegorocznej edycji marszałkowskiego konkursu dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł”. Nagrody wręczały laureatom radna województwa Katarzyna Lubańska i Krystyna Żejmo-Wysocka, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.

Informujemy o zmianie terminu przeprowadzenia eliminacji do konkursu wiedzy o ekonomii społecznej dla szkół średnich. Eliminacje odbędą się 30 listopada 2018 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, 87-100 Toruń, ul. Bartkiewiczówny 93.

Nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami społecznymi, co w konsekwencji może dać asumpt do zawiązania regionalnej sieci PS – taki był główny cel dwóch spotkań sieciujących przedsiębiorstwa społeczne w województwie kujawsko pomorskim.

Ważnym elementem II Kongresu Przedsiębiorczości, który odbył się w Brodnickim Domu Kultury we wtorek 13 listopada 2018 roku były Targi Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej. Przedsiębiorcy społeczni prezentowali swoje usługi i produkty oraz nawiązywali relacje biznesowe z  lokalnymi firmami

W środę 15 listopada 2018 roku, w salonie Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy odbył się Dzień Seniora, zorganizowany przez Pracownię Integracji Międzypokoleniowej.