Zarząd Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów OPoWRS oraz Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS zapraszają na szkolenie „Rady Seniorów – Model i rzeczywistość”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie pn. „Aktywny Senior XXI wieku”, które odbędzie się 5 grudnia 2018 r., od godz. 10:00 w IBIS Hotel w Grudziądzu, ul. Piłsudskiego 18.

Szanowni Państwo zapraszamy na trzecie spotkanie świadomościowe z cyklu „Aktywny Senior XXI wieku”, które tym razem odbędzie się w Bydgoszczy.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na spotkanie sieciujące dla podmiotów ekonomii społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają status przedsiębiorstwa społecznego lub chcących uzyskać taki status. Spotkanie odbędzie się 12 grudnia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu, ul. Świerkowa 13/1.

Dla wszystkich Uczestników Projektu ruszyły zajęcia z doradcą zawodowym.

Przypominamy, że jednym z elementów lokalnego programu „Rodzina Razem – Toruń dla Pokoleń”, jest „Toruńska Karta Seniora”, której realizacja rozpoczęła się 1 stycznia 2017 roku.

Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię? Jeśli nie, to zbadaj się i zyskaj spokój! Badanie, na które zaprasza powiat toruński, jest bezpłatne.

Cztery instytucje: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego włączyły się w kampanię społeczną pod hasłem „Seniorze, nie daj się oszukać!”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpoczął kolejny cykl spotkań świadomościowych, tym razem pn. „Aktywny Senior XXI wieku”. Dotyczą one popularyzacji dobrych rozwiązań w obszarze profilaktyki zdrowotnej i opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi.

W poniedziałek 10 grudnia 2018 roku w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbędzie się konferencja ekonomii społecznej połączona z targami dobrych praktyk pn. „Więcej niż biznES: wielosektorowa współpraca dla rozwoju ekonomii społecznej w regionie”.