Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza do udziału w konkursie wiedzy o ekonomii społecznej. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich miasta Torunia oraz powiatu toruńskiego.

Kawiarenka dla Seniorów w Kamienicy Inicjatyw zaprasza seniorów na wydarzenia, organizowane w listopadzie 2018 r. Pełny wykaz zamieszczamy poniżej.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Inowrocławiu zachęca do udziału w wyjeździe do toruńskich Jordanek oraz do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Koło Turystyczne „Senior” zapraszają na wyjazd do Torunia, na koncert z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku organizuje interdyscyplinarne studia podyplomowe pn. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie do udziału, w których zachęcamy kadrę pomocy społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, jako partner Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, realizuje projekt pn.: Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego,  w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospo-darki i edukacji POWER (POWR.02.05.00–00-0114/17).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu dnia 26 października br. uczestniczył w Otwartym Dniu dla Seniora w Klubie Osiedlowym Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przydomek” w Inowrocławiu.

Zapraszamy na szkolenia organizowane w ramach projektu Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach.

Przez dwa dni (24/25 października 2018 roku) odbywało się w Warszawie II Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które zgromadziło ponad dwieście osób związanych z tym sektorem. W wydarzeniu licznie uczestniczyli przedstawiciele naszego regionu. Były osoby reprezentujące podmioty ekonomii społecznej (PES), Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Zakończyliśmy cykl wykładów poświęconych chorobom otępiennym, na których można było dowiedzieć się m.in. jak przebiega diagnostyka chorób otępiennych, jak wygląda sytuacja osób chorych i ich rodzin oraz poznać problematykę otępień w kontekście profilaktyki i leczenia.